Kategorier
NTD

Tassar i en låda

Hunden sätter på signal medvetet alla 4 tassar i en låda

Paws in a box/magic square

Hunden sätter på signal medvetet alla 4 tassar i en låda. Lådan ska som störst vara ett par centimeter mindre lång än hundens avstånd mellan framtassar och baktassar i normal position.

Hur väl behöver min hund kunna tricket?

Koppel:
Hunden får vara kopplad, men kopplet ska inte användas för att styra hunden.

Godis:
Godis (och/eller leksak) får användas som belöning efter tricket. Godis får användas för att locka hunden i maximalt 7 av de 15 tricken. Hunden ska kunna tricket, inte i första hand följa godishanden!

Fysisk hantering:
Du får inte fysiskt manipulera hunden för att utföra tricket, exempelvis genom att dra fram tassarna när hunden sitter för att få den att ligga. Om du någon gång behöver röra din hund för att återfå fokus är det okej – och självklart får du klappa och smeka din hund!