Kategorier
NTD

Åka kärra

Hunden låter sig köras fram i en skottkärra eller liknande

Ride in moving cart/wagon

Hunden åker behagligt i en skottkärra eller annan typ av kärra 4-5 steg. Hunden ska vara avslappnad och bekväm och inte försöka ta sig av.

Hur väl behöver min hund kunna tricket?

Koppel:
Hunden får vara kopplad, men kopplet ska inte användas för att styra hunden.

Godis:
Godis (och/eller leksak) får användas som belöning efter tricket. Godis får användas för att locka hunden i maximalt 7 av de 15 tricken. Hunden ska kunna tricket, inte i första hand följa godishanden!

Fysisk hantering:
Du får inte fysiskt manipulera hunden för att utföra tricket, exempelvis genom att dra fram tassarna när hunden sitter för att få den att ligga. Om du någon gång behöver röra din hund för att återfå fokus är det okej – och självklart får du klappa och smeka din hund!