Kategorier
ITD

Urskilja Objektnamn

Lägg ut flera leksaker, be hunden hämta en specifik av dem.

Discern Objects by name

Hunden identifierar leksaker eller andra föremål från en grupp på fyra eller fler föremål. Hund ska hitta leksaken ur högen i minst två repetitioner i en oklippt video.

Hunden behöver inte hämta föremålen men en definitiv indikation på föremålet med mun, nos eller tass behövs.

Hur väl behöver min hund kunna tricket?

Koppel:
Hunden får vara kopplad, men kopplet ska inte användas för att styra hunden.

Godis:
Godis (och/eller leksak) får användas som belöning efter tricket. Godis får användas för att locka hunden i maximalt 4 av de 12 tricken. Hunden ska kunna tricket, inte i första hand följa godishanden! Det är roligt att träna – så passa på att befästa tricket innan du filmar.

Fysisk hantering:
Du får inte fysiskt manipulera hunden för att utföra tricket, exempelvis genom att dra fram tassarna när hunden sitter för att få den att ligga. Om du någon gång behöver röra din hund för att återfå fokus är det okej – och självklart får du klappa och smeka din hund!

Extra Credit Trick:
Trick av jämförbar svårighet får tilläggas utöver de som listas.

Lämna ett svar