Kategorier
ETD

Hopp apport

Fot, hopp, apport, avlämning, fot.

Retrieve Over High Jump (with formal hand delivery)

Föraren kastar ett föremål över ett hopp och skickar hunden för att hämta föremålet.

Hunden ska utföra hoppet, plocka upp föremålet och återvända till föraren med föremålet över hoppet. Hunden ska återvända till föraren och hålla föremålet tills han ombeds att släppa.

Hunden kan sitta eller stå framför eller vid sidan, men bör visa ett lugnt grepp innan föraren tar föremålet.

Hur väl behöver min hund kunna tricket?

Koppel:
Hunden ska inte vara kopplad.

Signal:
Hunden ska utföra beteendet på signal (kommando), max tre repetitioner av signalen.

Godis:
Godis (och/eller leksak) får användas som belöning efter tricket. Godis får inte användas för att locka hunden om inte annat anges.

Fysisk hantering:
Du får inte fysiskt manipulera hunden för att utföra tricket.

Du får exempelvis inte dra fram tassarna när hunden sitter för att få den att ligga.

Om du någon gång behöver röra din hund för att återfå fokus är det okej – och självklart får du klappa och smeka din hund!

Extra Credit Trick:
Trick av jämförbar svårighet får tilläggas utöver de som listas.