Kategorier
ETD

Distansarbete

Hunden gör sex beteenden på signal 3.6 meter bort.

Distance Work

Hunden utför 6 olika trick 3.6 m från föraren.

Förslagsvis inleds detta med hunden startande på en plattform eller en target.

Tricken kan utföras individuellt och föraren får belöna mellan varje trick. Eller flera på rad.

De kan också göras i sekvens utan att föraren belönar, i det här fallet kan trick som involverar förflyttning som att skicka till en tunnel, och slalom göras i följd utan att skicka till baka så länge föraren är kvar 3.6 m bort från hunden.

Hunden behöver inte skickas tillbaka till plattform/target så länge föraren är kvar på samma avstånd från hunden.

Hur väl behöver min hund kunna tricket?

Koppel:
Hunden ska inte vara kopplad.

Signal:
Hunden ska utföra beteendet på signal (kommando), max tre repetitioner av signalen.

Godis:
Godis (och/eller leksak) får användas som belöning efter tricket. Godis får inte användas för att locka hunden om inte annat anges.

Fysisk hantering:
Du får inte fysiskt manipulera hunden för att utföra tricket.

Du får exempelvis inte dra fram tassarna när hunden sitter för att få den att ligga.

Om du någon gång behöver röra din hund för att återfå fokus är det okej – och självklart får du klappa och smeka din hund!

Extra Credit Trick:
Trick av jämförbar svårighet får tilläggas utöver de som listas.

Lämna ett svar