Kategorier
ETD

Dirigeringshopp

Hunden hoppar anvisat hinder

Directed Jumping

Hunden hoppar anvisat hinder

Sätt upp två hopp som är minst 4.5 meter från varandra.

Hunden och föraren står mitt mellan, 3 meter framför hoppen. Hunden skickas fram, mellan hoppen till en plats 1,5 – 3 meter bakom hopp och ungefär rakt fram från föraren. Hunden sätter sig på signal.

Föraren förblir på samma plats och ber hunden att hoppa över ett av hindren (hand- och verbal signal är OK), hunden tar hoppet och återvänder till föraren.

När hunden har hoppat över pinnen får föraren vända sig mot hunden.

Föraren skickar sedan ut hunden mellan hopp och upprepar övningen med det andra hoppet.

Videon ska visa båda hoppen.

Hur väl behöver min hund kunna tricket?

Koppel:
Hunden ska inte vara kopplad.

Signal:
Hunden ska utföra beteendet på signal (kommando), max tre repetitioner av signalen.

Godis:
Godis (och/eller leksak) får användas som belöning efter tricket. Godis får inte användas för att locka hunden om inte annat anges.

Fysisk hantering:
Du får inte fysiskt manipulera hunden för att utföra tricket.

Du får exempelvis inte dra fram tassarna när hunden sitter för att få den att ligga.

Om du någon gång behöver röra din hund för att återfå fokus är det okej – och självklart får du klappa och smeka din hund!

Extra Credit Trick:
Trick av jämförbar svårighet får tilläggas utöver de som listas.