Kategorier
ETD

Backa upp för trappa

Hunden backar upp för minst 4 trappsteg.

Back up on stairs

Hunden backar upp för minst 4 trappsteg.

Med föraren som stillastående längst ner i trappan, backar hunden upp för en trappa.

Hunden ska åtminstone flytta alla tassar i trappan minst två gånger med var tass och ha minst ett steg där alla fyra fötterna är i trappan före och efter att hunden går bakåt.

Videon ska visa minst fyra trappsteg

Hur väl behöver min hund kunna tricket?

Koppel:
Hunden ska inte vara kopplad.

Signal:
Hunden ska utföra beteendet på signal (kommando), max tre repetitioner av signalen.

Godis:
Godis (och/eller leksak) får användas som belöning efter tricket. Godis får inte användas för att locka hunden om inte annat anges.

Fysisk hantering:
Du får inte fysiskt manipulera hunden för att utföra tricket.

Du får exempelvis inte dra fram tassarna när hunden sitter för att få den att ligga.

Om du någon gång behöver röra din hund för att återfå fokus är det okej – och självklart får du klappa och smeka din hund!

Extra Credit Trick:
Trick av jämförbar svårighet får tilläggas utöver de som listas.