Kategorier
ATD

Sidosteg

Sidorörelse åt höger och vänster. 5 steg.

Side Pass

Detta trick är en sidorörelse där hunden rör sig i sidled rakt åt höger och åt vänster. Hunden kan börja i vid sidan om föraren eller i framför, vänd mot föraren.

Hunden och föraren ska flytta 5 sidosteg i vardera riktningen.
Du får inte gå in i hunden för att den ska flytta.

Hur väl behöver min hund kunna tricket?

Koppel:
Hunden ska inte vara kopplad.

Godis:
Godis (och/eller leksak) får användas som belöning efter tricket. Godis får inte användas för att locka hunden om inte annat anges.

Fysisk hantering:
Du får inte fysiskt manipulera hunden för att utföra tricket.

Du får exempelvis inte dra fram tassarna när hunden sitter för att få den att ligga.

Om du någon gång behöver röra din hund för att återfå fokus är det okej – och självklart får du klappa och smeka din hund!

Extra Credit Trick:
Trick av jämförbar svårighet får tilläggas utöver de som listas.